Stretnutie manželov

Pozývame manželské páry našej farnosti na spoločné pravidelné mesačné stretnutie v našom farskom kostole v pondelok 06. mája po sv. omši o 18:30 hod. Tešíme sa na spoločný čas, výmenu skúseností i vzájomné obohatenie nie len v oblasti duchovnej, ale aj v praktickej, či spoločenskej. Spoločne chceme takto vytvárať oázu prijatia, vypočutia i obohatenia sa do svojho manželského, rodinného i duchovného života.