Stretnutie prvoprijímajúcich a detská sv. omša

Všetky deti, ktoré sa pripravujú na 1.sv. prijímanie, pozývame na najbližšie stretnutie s pánom farárom Marekom v stredu 3. apríla o 17:15 hod. Po ňom nasleduje detská sv. omša, kde sú vítané všetky deti farnosti aj s rodičmi 🙂