Pridaná nedeľná sv. omša

Z dôvodu farského plesu bude v nedeľu 11. februára pridaná večerná sv. omša vo farskom kostole o 18:00 hod.