Blahoželanie k narodeninám

Drahý náš pán farár otec Marek,

k dnešnému narodeninovému sviatku Vám chceme zapriať všetko najlepšie, nech vás žehná, vedie a chráni Pán, nech Vám dáva všetky potrebné dary, veľa síl, zdravia a múdrosti pre Vašu každodennú službu!

Ďakujeme za každé dobro, ktoré denne konáte pre túto farnosť, farníkov a všetkých, ktorí sú Vám zverení. Veľa toho je vidieť, o niektorých veciach vie len málokto, o niečom len Vy a Boh… Ďakujeme za každé Vaše povzbudenie, humor či radu. Nemenej vzácne pre nás je to, čo nám dávate po stránke duchovnej, a o to i naďalej prosíme.

Modlíme sa a vyprosujeme, nech ani Vám nechýba pravá radosť, nech Vás spoľahlivo vedie Božími cestami Duch Svätý a v každej ťažkej chvíli nech sú Vám nablízku sv. Marek, sv. Agáta a Nebeská Matka! Buďte požehnaný a požehnaním!

Vaši farníci z Podhradovej