Farský jarmok prvýkrát na Podhradovej

Počas Druhej adventnej nedele zorganizovala naša farnosť adventný jarmok, kde sa prezentovali handmade výrobky nielen farníkov, ale aj ďalších šikovných priateľov farnosti.

Cieľom tejto adventnej akcie, ktorá sa konala vo farnosti po prvýkrát, bolo zblíženie ľudí nielen pri prípravách či vyrábaní výrobkov, ale aj pri milom stretnutí počas kultúrneho programu, detí, seniorov či mládeže. Boli sme radi, že na tejto akcii nechýbali ani naši priatelia z Ukrajiny, ktorí vo farnosti našli trvalé prijatie a pomoc. Farnosť je rodinou, ktorá žije aj vďaka tomu, že sa medzi ľuďmi budujú kontakty a trávia čas spolu. Zaujímavosťou bolo pozvanie všetkých na Punč u farára, ktorý bol ponúkaný pánom farárom o. Marekom. Výťažok z celej akcie bude použitý na podporu pastoračného centra, ktoré máme v pláne postaviť ako dom pre všetkých v blízkosti kostola.

o. Marek Ondrej

Fotky nájdete čoskoro v našej Galérii.