Koledovanie detí vo farnosti

Aj tento rok sa v našej farnosti chystajú deti na spievanie kolied a zvestovanie radostnej noviny o narodení Ježiška . Ak máte záujem prijať malých koledníkov s pánom farárom na druhý sviatok vianočný, 26. decembra, vo svojich domovoch, nahlásiť sa môžete v sakristii kostola. Koledníci budú navštevovať príbytky od 14:00 hod. Výťažok z vyzbieraných milodarov deti venujú na výstavbu pastoračného centra.