Oslávili sme sviatok sv. Ondreja

Vo štvrtok 30. novembra naša farská rodina slávila peknú udalosť – slávnosť sviatku sv. Ondreja, patróna farnosti a zároveň našej arcidiecézy, ktorý pripadá práve na posledný novembrový deň. Sláveniu predchádzali modlitby litánií k sv. Ondrejovi počas celého mesiaca a deväť dní pred jeho sviatkom sme začali modlitbu novény k nášmu patrónovi.

Slávnostnú sv. omšu celebroval náš p. farár Marek Ondrej s koncelebrantom duchovným otcom Radoslavom Lojanom. Zišli sa na nej nielen mnohé rodiny z našej farnosti, deti, miništranti, seniori, ale sme radi, že sa k nám v tento sviatok pripojila aj mamka nášho p. farára, bývalí farníci či priatelia farnosti.

Počas sv. omše bol požehnaný a exorcizovaný olej sv. Ondreja, apoštola a o. Marek zveril našu farnosť a všetkých členov a priateľov farnosti opäť do ďalšieho roka pod ochranu nášho patróna. V príhovore p. farár poukázal na niektoré z cností tohto apoštola, ktoré sme boli pozvaní nasledovať aj my, a to najmä na horlivosť vo viere, skutkoch lásky a žití života naplno, úctu a starostlivosť syna voči otcovi a lásku k tým, ktorých máme pri sebe a ktorých stretávame vo svojom živote.

V závere sv. omše sa naši kňazi modlili za všetkých prítomných a pomazali ich posväteným olejom na čelo ako znak ochrany pred úkladmi zlého ducha a za uzdravenie tela a duše. Veriacich na záver p. farár pozval na odpustovú sv. omšu v nedeľu 3. decembra, na ktorej privítame ako hlavného celebranta Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa.

Fotky zo slávnosti si môžete pozrieť v našej Galérii.