Svätá omša za zosnulých

Pozývame vás na slávenie svätej omše za našich drahých zosnulých, ktorá bude v nedeľu 05. novembra v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod. Budeme ju slúžiť za všetkých zomrelých farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie a za všetkých tých, na ktorých si pri tomto slávení veriaci spomenú.