Dušičková oktáva na cintoríne sv. Rozálie

V dňoch od 1.11. do 8.11. sa v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne Rozália budú slúžiť každý deň sv. omše. Na sviatok Všetkých svätých sa sv. omša začne o 15:15 a bude spojená s pobožnosťou za zomrelých. Od štvrtka 2.11 do soboty 4.11. budú sv. omše o 16:00. V nedeľu 5.11. bude sv. omša o 15:15 – tá je obetovaná za zosnulých v predošlom mesiaci, za našich zosnulých farníkov, za všetkých zosnulých pochovaných na cintoríne sv. Rozálie ako aj za tých, na ktorých si pri sv. omši veriaci spomenú. V pondelok až stredu 6.11. – 8.11. bude sv. omša o 16:00.