Diskusia na KHD – Vie Cirkev narábať s peniazmi?

Pozývame Vás na diskusiu počas Košických Hanusových dní v utorok 24. októbra o 17:30 hod v Átriu TF KU na Hlavnej 89. Jedným z hostí bude aj náš pán farár Marek Ondrej.

Ako premeniť cirkevné peniaze na živé spoločenstvá veriacich?
Čo môžu po finančnej stránke urobiť pre farnosť laici?
Ako vytvoriť živú, ale aj ziskovú farnosť?


Kňazi vo farnostiach sú často nadmerne zaťažení finančnými či materiálnymi starosťami. Ich hlavnou úlohou je pritom starať sa o ľudské duše, vysluhovať sviatosti a prinášať Kristovo evanjelium. V diskusii sa pozrieme na to, ako odbremeniť kňazov od neprimeranej administratívy a ako financovať farnosti či diecézy odborne, transparentne a s konkrétnym prínosom pre život komunity. Ukážeme tiež dobré príklady zo susednej Českej republiky, ktoré by sa mohli ujať aj u nás. Rezervácia vstupeniek na: www.hanusovedni.sk. Podujatia je možné sledovať aj cez live stream a z nahrávok, po zakúpení online permanentky.