Požehnanie podomovej kaplnky Panny Márie

Pozývame našich farníkov na detskú sv. omšu v stredu 18. októbra o 18:00 hod, pri ktorej P. Jozef Noga CM, vincentín požehná kaplnky Panny Márie Zázračnej pre farnosť a odovzdá rodiná. Týmto požehnaním sa zakladá Združenie Zázračnej medaily vo farnosti.