Oslávili sme 10. výročie farnosti

V nedeľu 2. júla 2023 naša Rímskokatolícka farnosť svätého Ondreja oslavovala 10. výročie vzniku (1.7.2013). Takéto milé, i keď ešte mladé narodeniny, bolo treba aj náležite osláviť. 

Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou o 10.00 hod. v našom farskom kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval pán farár Marek Ondrej spolu s duchovným otcom Radom Lojanom a pánom kaplánom Michalom Bodnárom. Otec Marek v homílii zaspomínal na svoje prvé dni vo farnosti aj na ďalšie roky, ktoré sú spojené s pastoračnou činnosťou v našom spoločenstve. No nezabudol pripomenúť, že na prvom mieste v jeho aj našich životoch musí byť náš nebeský Otec. Viac o jeho spomienkach a živote vo farnosti za týchto desať rokov sa dočítate v Apoštolovi 27/2023. No a ako sa patrí, tak naša farnosť dostala aj darček, a to veľmi potrebný. Na farskom kostole máme novú strechu a vitrážové okná na svetlíku, ktoré boli počas svätej omše požehnané a veríme, že nám budú dlhé roky slúžiť. Vďaka patrí všetkým, ktorí na toto potrebné dielo prispeli, a otcovi Marekovi, že sa do toho s odvahou pustil a dotiahol  až do konečnej fázy. Pred požehnaním sa za nás všetkých ešte pánu farárovi za jeho doterajšiu, naozaj vzácnu a obetavú službu poďakoval pán Peter Fedor s manželkou. Aj z toho bolo cítiť, že otec Marek je naším skutočným pastierom, ktorý pre našu farnosť robí toho veľa, a to v rôznych oblastiach. Ešte raz vďaka.

Po požehnaní sme boli všetci pozvaní na posedenie v našej farskej záhrade, kde sa podával výborný guľáš a ešte mnoho iných dobrôt. Ale hlavne bola to príjemná spoločnosť ľudí, ktorí sa spolu zhovárali a spoznávali, a aj napriek nie celkom priaznivému počasiu vytrvali, čo tiež svedčí o veľmi dobrej atmosfére. Neskôr sa počasie vylepšilo, a tak si mohli najmä deti zatancovať pri hudbe, ktorá dotvárala skvelú náladu.

No ako vieme, nič sa nespraví samo. Celá príprava slávnosti začala už dávno predtým. Ďakujeme otcovi Marekovi, manželom Puškárovým a pani Belanskej za zvládnutie celej logistiky záhradnej slávnosti na jednotku. Ďakujeme našim duchovným otcom, ktorí boli prítomní na slávení toho najdôležitejšieho v tento deň, a to svätej omši. Samozrejme, veľká vďaka patrí pánu kostolníkovi a všetkým ostatným, že sa akokoľvek zapojili do príprav, aj všetkým, ktorí prišli a ukázali, že naša farnosť je skutočným farským spoločenstvom. Veríme, že i takáto udalosť nás povzbudí k ďalším aktivitám pre rozvoj našej farnosti. Amália Pavlišinová

Fotky zo slávnosti nájdete v Galérii