10. výročie vzniku farnosti

V nedeľu 02. júla 2023 vás srdečne pozývame osláviť 10. výročie založenia farnosti, ktoré začne slávnostnou sv. omšou o 10:00 hod. Pri tejto príležitosti by sme chceli požehnať novú strechu kostola. Po skončení sv. omše vás pozývame na farský guláš, kofolu, atrakcie pre deti a iné na farskom pozemku v okolí kostola. Dobroty šikovných gazdiniek na spoločný stôl sú vítané! Tešíme sa na vás!