Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 08. júna máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú v tento deň v kaplnke sv. Rozálie o 16:00 hod a vo farskom kostole o 16:30 a 18:00 hod. Po večernej svätej omši vás pozývame aj na Eucharistickú procesiu okolo kostola. Prvoprijímajúce deti nech si donesú košíky s lupeňmi kvetov. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky za splnenia podmienok: byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.