Stretnutie manželov

Pozývame manželské páry našej farnosti na najbližšie stretnutie manželov, ktoré bude vo farskom kostole v pondelok 05. júna po sv. omši o 18:30 hod.