Spovedanie pred Veľkou nocou

V našom farskom kostole bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou ešte v týchto dňoch:

Utorok 04.04. / od 17:15 – 18:00 ( dvaja kňazi)

Streda 05.04. / od 17:15 – 18:00 ( dvaja kňazi)