Výzdoba Božieho hrobu

Aj tento rok chystáme v našom chráme tzv. Boží hrob, ktoré naše ochotné ženy vyzdobujú, aby Kristus, vystavený v Eucharistii, mal čo najdôstojnejší priestor a nám aby tento vyzdobený hrob pripomínal nie len utrpenie Pána, ale hlavne Jeho vzkriesenie. Preto vás pozývame k príspevku na jeho výzdobu. Aj naše ľudské úsilie a obeta môže mať dosah na naše duchovné prežívanie. Úprimné Pán Boh zaplať každému za obetu a príspevok.