Utorkový večer – „Zamyslime sa“, 2. časť

V utorok 28. marca vám ponúkame druhú prednášku na tému „Význam častí sv. omše po Druhom vatikánskom koncile“. Predstavíme si význam jednotlivých častí svätej omše. Stretnutie bude formou prednášky a diskusie, kde sa budeme snažiť nájsť odpovede aj na vaše otázky. Stretnutie bude vo farskom kostole po sv. omši a povedie ho p. kaplán Michal.

Svoje otázky ohľadom sv. omše a liturgie môžete podať aj písanou formou vhodením do pripravenej krabičky, ktorá bude vzadu v kostole. Odpovede na jednotlivé otázky budú zverejňované vo farskom liste Apoštol, v tzv. Liturgickom okienku, ktorého cieľom je priblížiť slávenie sv. omše a prehĺbiť jeho prežívanie.