Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude možnosť tichej modlitby a adorácie pri Sviatosti Oltárnej v pondelok a utorok od 17:15-18:00 hod.