Miništrantské stretko

Milí chlapci, miništranti.
V sobotu 11. marca vás srdečne pozývam na spoločné stretnutie o 14:00 vo farskom kostole. Na stretnutí si predstavíme život jedného z patrónov miništrantov, sv. Tarzícia. Zároveň sa naučíme význam niektorých bohoslužobných predmetov, ktoré sa používajú pri slúžení sv. omši. Teším sa na vašu účasť. 😊
Pán kaplán Michal