Stretnutie manželov

V pondelok 06. marca bude po sv. omši o 18:30 hod pravidelné stretnutie manželských párov vo farskom kostole, srdečne pozývame.