Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V stredu 15. februára o 17:15 hod bude v našom farskom kostole stretnutie RODIČOV prvoprijímajúcich detí. Deti budú mať zároveň osobitné stretnutie s p. katechétkou.