Miništrant – nie len pomocník

Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už v úplných začiatkoch Cirkvi. Pre túto službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.
Preto pozývam práve TEBA, ktorý sa chceš zapojiť do tejto služby na spoločné stretnutie v sobotu 11. februára o 13:30 vo farskom kostole. Verím, že sa čosi nové naučíš a v tejto službe sa budeš cítiť potrebný. Teší sa na TEBA p. kaplán Michal.