Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí

V stredu 25. januára o 17:15 hod bude v našom farskom kostole stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie s pánom farárom. Účasť všetkých rodičov je nutná. Deti budú mať v tom čase súbežne riadne stretnutie vo vedľajšej miestnosti.