Rorátne sväté omše

Pozývame vás na slávenie rorátov- adventných sv. omší pri sviečkach, ktoré budeme mať vo farskom kostole tento týždeň v pondelok 12. decembra, vo štvrtok 15. decembra a v piatok 16. decembra. Môžete si so sebou doniesť zažatú sviecu v kahanci.

Roráty, votívne sv. omše ku cti Panny Márie, ktoré sa slávia za tmy, nám chcú pripomenúť, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13)

Na úvod sv. omše sa spieva latinská adventná pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého.

Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, ktorými si svietili na cestu a ktoré ich doviedli do cieľa. Podobne ako je maják pre námorníkov nádejou blízkosti pevniny a vedie ich do bezpečného prístavu, tak je našim svetlom počas celého adventu Kristus.