Jasličky pre Ježiška počas adventu

Pozývame všetých členov našej farnosti, deti, mládež i dospelých, zapojiť sa do Adventnej akcie – pripravme jasličky pre Ježiška. Bude prebiehať od 01.- 24. decembra a spočíva v úmyselnom konaní dobrých skutkov počas adventu. Cieľom akcie je pripraviť Ježiškovi jasličky vystlané dobrými skutkami. Každé steblo slamy, ktoré vložíme do jasličiek pred oltárom, bude predstavovať jeden dobrý skutok, ktorý sme vykonali z lásky pre človeka a pre Boha. Slama bude pripravená vzadu v kostole.