Odpustky za duše v očistci

V dňoch od 01.-08. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Dva spôsoby ako možno získať odpustky:

  • v deň Spomienky na všetkých zosnulých 02.11. nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a modlitbu na úmysel Svätého Otca + splniť ostatné predpísané úkony / Možno ich získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. /
  • od 01.-08-11- nábožne navštíviť cintorín raz denne a pomodliť sa za zosnulých + splniť ostatné predpísané úkony

Predpísané úkony k získaniu odpustkov

  • prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom
  • prijať Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň
  • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu
  • vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky sú čiastočné alebo úplné, podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.