Celodenná adorácia vo farskom kostole

V piatok 04. novembra budeme mať v našom farskom chráme celodennú poklonu pred Eucharistiou, v čase od 9.00 – 18.00 hod. Prosíme veriacich, ktorí môžu prísť na určitú hodinu, aby sa vopred zapísali na nástenku v kostole.