Koncert organa a harmónia

Srdečne pozývame všetkých farníkov aj veriacich z iných farností na premiéru koncertu ogana a harmónia, ktorý bude v sobotu 08. októbra 2022 o 18.45 hod (po sv. omši) v našom farskom kostole.

Účinkujú: dp. Dénes Takács, farár v Drienovci a dp. Michal Bodnár, kaplán našej farnosti na Podhradovej

Pri koncerte bude možné prispieť na opravu strechy farského kostola. Srdečná vďaka!