Svätá omša za zosnulých

V nedeľu 02. októbra bude slúžená pravidelná svätá omša za zosnulých v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod. Prítomní veriaci ju môžu obetovať za svojich drahých zosnulých a spoločne zahrnieme do úmyslov aj všetkých zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie. Pred svätou omšou vás pozývame aj na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.