Ráchelina vinica

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu BB diecézy organizuje víkendový duchovno-terapeutický program pre ľudí zranených potratom (rodičia, príbuzní, zdravotníci,…). Uskutoční sa od 17.- 19.06.2022 v Košickom kraji. Prijmite pozvanie vykročiť na cestu uzdravenia. Sieť projektu Ráchel zahŕňa poradcov, psychológov, sociálnych poradcov,  lekárov  a duchovných otcov  zaškolených v danej problematike. „Cesta uzdravenia je pre každého jedinečná. Na tej ceste my sme len sprievodcami. Máme mapu a dokážeme ukázať smer, ale je to vlastná cesta každej osoby a len ona sama je jediným odborníkom. Boh ju povedie uzdravovaním takým spôsobom, aký je vhodný len pre ňu.“ (Vicky Thorn- zakladateľka projektu)

Prihlasovanie na : rachel@rodinabb.sk, tel.č. 0911 911 794. Viac informácií o projekte nájdete aj na stránke rachel.rodinabb.sk.