Večer milosrdenstva

Vo štvrtok 02. júna bude v našom farskom kostole ďalší Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel, tentokrát na tému inšpirovanú citátom z knihy Pieseň piesní „Očarila si moje srdce.“ Pies 4,9

Večer začne svätou omšou o 18.00 hod a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity. Srdečne vás pozývame!