DOD v kňazskom seminári

Bohoslovci z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí – Seminár (ňe)má talent, ktorý sa uskutoční v nedeľu 08. mája 2022. Program sa začne sv. omšou o 11.00 hod v seminárnom kostole. Bude nasledovať obed a prehliadka priestorov seminára. O 15.00 hod bude kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili bohoslovci. V rámci programu bude možné súťažiť o ceny, prvou bude zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. DOD sa zakončí o 17.00 hod slávnostnými vešperami. V prípade záujmu o účasť bližšie informácie osobne u p. kaplána Michala.