Večer milosrdenstva

Vo štvrtok 05. mája bude v našom farskom kostole ďalší Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel. Téma tohtomesačného stretnutia bude spätá so slovami Ježišovej matky Márie „Urobte všetko, čo vám povie.“ Jn 2,5. Večer začne svätou omšou o 18.00 hod a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity. Srdečne vás pozývame!