Veľkonočné sviatky vo farnosti

Blíži sa koniec pôstneho obdobia, času duchovnej prípravy na najväčšie i najkrajšie sviatky kresťanov. Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí Veľkonočným trojdním. Po dlhšom čase ich opäť môžeme sláviť bez obmedzení osobnou účasťou na bohoslužbách a obradoch. O to srdečnejšie vás preto pozývame na slávenie nasledujúcich sviatočných dní v našom farskom kostole a kaplnkách farnosti.

Program bohoslužieb a obradov vo Veľkom týždni

Kvetná nedeľa

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 – online prenos

Horný Bankov / 14.15

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15

Zelený štvrtok

Farský kostol / 18.00 – online prenos

Veľký piatok

Krížová cesta ulicami Podhradovej / 10.00

Farský kostol / 15.00 obrady – online prenos

Biela sobota

Farský kostol / 16.00 – požehnanie jedál

Farský kostol / 20.00 obrady veľkonočnej vigílie – online prenos

Veľkonočná nedeľa

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 – online prenos

Horný Bankov / 14.15

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15

Veľkonočný pondelok

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 – online prenos

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15