Vianočný zázrak

Pri uvažovaní nad významom a posolstvom Vianoc sa u mnohých ľudí vynorí v mysli snáď aj slovo láska. Aspoň pre nás kresťanov by láska mala byť synonymom Vianoc. Láska, ktorá prišla na svet skrze Božie dieťa. Lenže nám ľuďom nestačí vedieť, že sa narodil Boží Syn, ktorý prináša lásku, pokoj, dobro. My potrebujeme vedieť, čo to znamená, akú má tá láska podobu, potrebujeme ju zažívať, prijímať, ale i dávať. Ak by ste mali teraz odpovedať na otázku či ste počas týchto Vianoc prežili narodenie Božieho Syna v nejakej konkrétnej podobe lásky, čo by ste povedali? Stalo sa vám niečo, pri čom by ste mohli povedať, že tak v tej chvíli, v tej situácii boli Vianoce?

Počas týchto vianočných sviatkov sa v Afrike, konkrétne v najmladšej krajine sveta- Južnom Sudáne, stala jedna pozoruhodná udalosť. Dá sa povedať, že sa tu zrodilo niečo nové, že medzi temnotu prišlo svetlo, podobne ako tomu bolo v Betleheme pred vyše 2000 rokmi. Istá rehoľná sestra Elena, ktorá pracuje v jednej z miestnych diecéz, svedčila o jednom veľmi pozoruhodnom skutku, ktorý pomenovala ako „vianočný zázrak“: Zázrak v podobe maličkých krokov na ceste k pokoju a zmiereniu, ktoré dlhodobo chýbajú miestnym ľuďom:

V Južnom Sudáne sú proti sebe stojace etnické skupiny. Skupiny Murle a Nuer sa po celé generácie striedajú v lúpežníckych nájazdoch kvôli dobytku, čo sa už ani nepovažuje za krádež. Zatiaľ čo v minulosti sa nájazdy uskutočňovali s oštepmi a škody boli pomerne obmedzené, teraz sa v dôsledku obrovskej rozšírenosti ručných zbraní zmenili na krvavé bitky. Môžu spôsobiť aj desiatky úmrtí. Zdá sa, že sú to javy bez konca, ktoré bránia chodenia do školy u mladých ľudí a v rozvoji u obyvateľstva. Pred Vianocami sa guvernér oblasti Murle rozhodol dobrovoľne vrátiť niekoľko stoviek kusov dobytka guvernérovi druhej etnickej skupiny. Keď sme sa to dozvedeli, povedali sme si: toto sú Vianoce. Je to jediný spôsob, ako sa môžeme dať opäť dokopy: niekto musí niečo dať, no zistí, že dostane oveľa väčšiu odmenu. Od Vianoc až doteraz je situácia na hraniciach oboch kmeňov taká, že nedošlo k žiadnym stretom. Dúfajme, že po tomto významnom geste budú nasledovať ďalšie podobné.“

Krásny príklad posolstva Vianoc, čo poviete? 🙂

zdroj: tkkbs.sk