Modlitbové úmysly na január

V prvom mesiaci tohto roka nás pápež František pozýva k modlitbe za tých, ktorí sú nábožensky diskriminovaní a prenasledovaní. Nielen v zmysle slobody bohoslužby, ale poukazuje aj na uznanie človeka za brata v jeho odlišnosti. Svätý Otec hovorí: „Rozhodnime sa pre cestu bratstva. Pretože buď sme bratmi, alebo všetci prehráme.“

Modlitbový úmysel:

„Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.“

Okrem úmyslu Svätého Otca, ktorý má celocirkevný charakter, má Apoštolát modlitby aj úmysly na úrovni jednotlivých miestnych cirkví.  Úmysel slovenských biskupov je v mesiaci január zameraný na vzťah ku Svätému písmu:

Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.“

viac na: tkkbs.sk