Nové opatrenia pre bohoslužby od 23.12.2021

Od 23.12.2021 platia nové opatrenia pre počet účastníkov na bohoslužbe, a to 1 osoba na 15 m2. Pre farský kostol na Podhradovej je max počet 40 osôb. Registráciu je potrebné urobiť online, cez našu farskú stránku.Uznesenie vlády SR zo 14. decembra

– uznesenie vlády SR č. 772/ 2021 (pdf)

Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.

– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

Pravidlá pre Cirkev:

Režim OP
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (vysvetlenie OP je nižšie)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 450 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2 (zmena od 23. decembra 2021 – vyhláška UVZ SR 310/ 2021 čl. I bod 2 (pdf)).
b) pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu
– Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Pohrebné obrady
– Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

– vyhláška UVZ SR 301/ 2021 (pdf)
– vyhláška UVZ SR 307/ 2021 (pdf)
– vyhláška UVZ SR 310/ 2021 (pdf)

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

* definícia kompletne zaočkovanej osoby
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
– osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej láky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

** Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Revízia 17. 12. 2021 (zdroj: UVZSR)