Svätá omša za život

Spoločenstvo Deti sv. Alžbety Vás pozýva sledovať poslednú sv. omšu za život v tomto roku. Bude slúžená symbolicky na sviatok Neviniatok, 28. decembra. Sväté neviniatka boli zabité Herodesom, ktorý sa zo zištných dôvodov rozhodol celoplošne zaútočiť na bezbranné deti. Opis krutostí v Betleheme je predobrazom potratovej kultúry našich čias. Zmenili sa len osoby a metódy. Názov sviatku Neviniatka sa odvodzuje od nevinnosti. Práve nevinnosť detí zvýrazňuje hrôzu útoku na ne a apeluje na našu angažovanosť. Preto v tento deň chceme osobitnú pozornosť venovať dobrovoľníkom v hnutí za život.

Program začne o 16:00 hod pásmom svedectiev, o 16:30 hod bude nasledovať sv. omša, ktorú bude celebrovať o. Henrich Grejták, univerzitný kaplán a jeden z košických pro-life dobrovoľníkov. Celý program bude naživo prenášaný z kaplnky UPC v Košiciach na kanáli facebook.com/kosicezazivot.