Bohoslužby a pastorácia počas lockdownu

Vzhľadom na rozhodnutie Vlády SR o lockdowne a zákaze verejného slávania bohoslužieb s účinnosťou od 25.11.2021 do 09.12.2021 upravujeme život vo farnosti nasledovne:


Od 25.11.2021 platí zákaz vychádzania a zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Veriaci sa nemôžu sv. omše zúčastniť. Povolené sú bohoslužby online s nevyhnutnou personálnou obsluhou. Úmysly sv. omší slúžime podľa rozpisu pri sv. omši, ktorá je prenášaná online.

Online prenosy

Farský kostol

  • pondelok – sobota o 18.00 hod / z dôvodu novény a sviatku apoštola Ondreja, patróna farnosti a farského kostola
  • nedeľa o 10.00 hod

Kaplnka sv. Rozálie

Od stredy 01.12. do soboty  online prenosy budú z Kaplnky sv. Rozálie o 16:00 hod.

Prenosy je možné sledovať cez náš YouTube kanál farnosť sv. Ondreja.

Individuálna pastoračná činnosť

  • individuálnu pastoračnú činnosť (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) vo farskom kostole vykonávame od pondelka do soboty od 17:00 do 18:00 hod a v nedeľu od 8:00 – 9:30 hod
  • prosíme veriacich, aby prichádzali jednotlivo a nezhromažďovali sa v kostole ani pred kostolom

V prípade nových skutočností a zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej farskej stránky.

Ďakujeme všetkým veriacim za pochopenie a dodržiavanie týchto opatrení. Pozývame Vás ku každodennej modlitbe za ochranu a zdravie pre všetkých v našej farnosti aj na celom Slovensku.