Adorácie

V tomto týždni máme vo farskom kostole adoráciu v pondelok, utorok a piatok od 17.00 – 18.00 hod a vo štvrtok od 18.30 – 19.00 hod. Pozývame Vás zotrvať v tichu, osobnej poklone a modlitbe pred Kristom v Eucharistii.