Stretnutie birmovancov a prvoprijímajúcich detí

V utorok 09. novembra pri sv. omši o 18.00 hod bude v našom farskom kostole stretnutie birmovancov.

V stredu 10. novembra o 17.00 hod sa v kostole stretnú na katechéze s p. kaplánom deti pripravujúce sa na prijatie sviatosti 1. sv. priímania.