Adorácie a ruženec vo farskom kostole

Pozývame vás aj v nasledujúcich dňoch k poklone a stíšeniu sa pred Eucharistiou. Vo farskom kostole bude možnosť adorácie v pondelok, utorok, piatok a sobotu od 17.00-18.00 hod a vo štvrtok od 18.30-19.00 hod.

Do konca októbra sa pol hodinu pred večernou svätou omšou spoločne modlíme ruženec (okrem stredy).