Misijná nedeľa – 24. október

TÉMA 2021:  „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ Sk 4,20

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa bude sláviť Misijná nedeľa 24. októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.  „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) To je motto tohtoročnej Misijnej nedele, ktorá pozýva všetkých kresťanov, aby sa navzájom učili vzájomne zdieľať bohatstvo viery. Na Slovensku sa tento rok upriamujeme na Keňu, kde kresťania hovoria: „Sme jedna Božia rodina“. Na celom svete je celkovo 2500 diecéz, z ktorých sa viac ako 1100 nachádza v najchudobnejších častiach sveta. Každý rok vznikne 10 nových diecéz a 10 nových kňazských seminárov v misijných krajinách. Viac ako miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do podpory chudobných.

Pápež František zdôrazňuje, že je dôležité, aby misionári stáli pri ľuďoch, ktorým hlásajú evanjelium. „Ak misionár pomáha kopať studňu, pretože ju potrebujú tí, ktorých krstí a ktorým káže evanjelium, ako možno povedať, že takýto skutok je oddelený od ohlasovania?“ pýta sa.

Bližšie informácie a možnosti podpory Pápežských misijných diel a projektu Misijná nedeľa nájdete na stránke misijnediela.sk

Zdroj: misijnediela.sk