Adorácia na prvý piatok

V prvý piatok mesiaca Vás opäť pozývame k tichej modlitbe a adorácii pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Poklona bude vo farskom kostole od 9.00- 18.00 hod. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa aj vopred zapísal na konkrétny čas. Hárok nájdete na nástenke v kostole.