Príprava na sviatosť birmovania

V našej farnosti bude v tomto školskom roku prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania. Na prípravu sa môžu hlásiť študenti strednej školy a tiež dospelí. Prihlášku je potrebné odovzdať v kostole do 30.09.2021, stiahnuť si ju môžete z prílohy.