Príprava na sviatosť Eucharistie

Od septembra 2021 bude v našej farnosti prebiehať príprava žiakov 3. ročníka ZŠ na sviatosť 1. svätého prijímania. Prvé stretnutie rodičov a detí s duchovným otcom bude v našom farskom kostole v stredu 22. septembra o 17.00 hod.

Na prijatie sviatosti Eucharistie sa môžu prihlásiť aj dospelí. Prosíme o odovzdanie prihlášky v kancelárii alebo do poštovej schránky kostola do 30. septembra.