10 videí Amoris laetitia

V rámci prípravy na návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku Vás pozývame sledovať Projekt „10 videí Amoris laetitia“. Vznikol v nadväznosti na Rok rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022 ako prípravný rok na X. Svetové stretnutie rodín v Ríme. Zaoberá sa témou: Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

Nie je náhodou, že pápež František prichádza na Slovensko práve v tomto roku. Veľkou túžbou pápeža v roku rodiny je pozvať každú rodinu na celom svete rozmýšľať nad bohatstvom exhortácie Amoris laetitia a uplatniť ho do života Cirkvi. Jednoduchou pomôckou je napr. projekt „10 videí Amoris laetitia“, v ktorých účinkuje pápež František spolu s rodinami z rôznych kútov sveta.

V každom z videí pápež sám vysvetľuje kapitoly apoštolskej exhortácie spolu s rodinami, ktoré k jednotlivým témam ponúkajú svedectvo svojho každodenného života. Ku každému videu sú pripravené 3-4 jednoduché katechézy. Tie obsahujú slová pápeža, krátke úryvky z Amoris laetitia a svedectvá manželov. Samotná téma posolstva sa konkretizuje v podnetoch na zamyslenie, v návrhoch pre malé, jednoduché skutky v priestore rodiny, v dynamikách v priestore spoločenstva alebo farnosti.

Videá a katechézy môžete nájsť na stránke rodina.kbs.sk a v archíve TV Lux.

zdroj: rodina.kbs.sk