Putovali sme k sv. Rozálii

V prvý septembrový týždeň sa v našej farnosti konala už v poradí tretia Prosebná púť k sv. Rozálii, ktorej sviatok sme slávili 04.septembra. Nielen členovia našej farnosti, ale spolu viac ako 200 pútnikov z rôznych kútov mesta i okolitých miest putovalo ku Kaplnke sv. Rozálie počas piatich dní, aby sa duchovne povzbudili, posilnili a prosili svoju patrónku o príhovor za seba, svoje rodiny, farnosť a za ochranu mesta i sveta pred pandémiou.

Počas Trojdnia sv. Rozálie sme prichádzali do kaplnky na sväté omše, ktoré slúžili naši duchovní otcovia farnosti. V závere slávení nám bolo udelené požehnanie s relikviami sv. Rozálie; tie si každý mohol po sv. omši aj osobitne uctiť. Hlavná časť púte začala v sobotu, v deň sviatku našej patrónky, kedy sa pútnici zišli na večeradle, slávnostnej sv. omši či modlitbe kompletória. Krásny gregoriánsky spev v podaní súboru Gregoriana dodal sláveniu svätej omše jedinečnú atmosféru, ktorú sme si mohli vychutnať aj pri spievanej modlitbe kompletória. Pri sv. omši bola zároveň požehnaná replika obrazu Korunovácie sv. Rozálie. Koniec slávenia patril tichej nočnej adorácii s pustovníčkou v kaplnke.

Prosebná púť vyvrcholila nedeľnou odpustovou slávnosťou, ktorú celebroval náš pán farár Marek Ondrej spolu s duchovným otcom Radoslavom Lojanom a pánom kaplánom Michalom Bodnárom. Otec Marek veriacich pozval nasledovať príklad sv. Rozálie a utiahnuť sa do ticha, pozrieť sa na svoje životné ťažkosti s vedomím, že vieme, za kým ideme a v kom máme istú pomoc pri každom našom boji, skúške, sklamaní. Ako sa sv. Rozália, čerpajúc z Božej blízkosti v tichu a samote, dokázala naplniť láskou a dobrom pre iných, tak to dokáže každý z nás, ak bude v podobnom spojení s Bohom.

Svätú omšu sme, ako je zvykom na prvú nedeľu v mesiaci, slúžili aj za našich zosnulých. Keďže sa začal aj nový školský rok, v úvode slávenia požehnal o. Rado žiakov a študentov aj ich školské tašky, ktorí si so sebou priniesli. Po bohoslužbe sme sa vybrali na Eucharistickú procesiu po areáli cintorína, počas ktorej nám i celej farnosti a mestu bolo udelené požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Deti na začiatku sprievodu hádzali na zem lupene kvetov – ako symbol prepojenia s našou patrónkou, ktorej meno pozostáva z dvoch kvetov- Rozália (ruža a ľalia). Slávnostnú atmosféru odpustu dotvoril krásny spev, tentokrát v podaní speváckeho zboru z Kokošoviec a počas procesie nás hudobne doprevádzala dychová hudba Myslavčanka.

Po bohatom duchovnom pokrme prišiel v závere púte na rad aj pokrm telesný v podobe výborného guľášu a domácich koláčov. Deti sa vyšalili pri pripravených aktivitách a hrách s animátorkami a dospelí si v príjemnej „farsko-rodinnej“ atmosfére do večerných hodín užili ešte posledné letné lúče.

Prosebnou púťou sme sa zároveň chceli pripraviť aj na návštevu Svätého Otca, ktorý čoskoro zavíta aj do nášho mesta, a to práve na miesto, kde sme pred tromi rokmi prežívali slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej.

Ďakujeme za tento vzácny, požehnaný čas a veríme, že sa budeme môcť stretnúť takto aj nasledujúci rok!

Svätá Rozália, oroduj za nás!