Farská kancelária počas prázdnin

V mesiacoch júl a august bude farská kancelária fungovať v zmenenom režime- stránky budú vybavované po svätej omši.